Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Årsmöte 2014
2014-09-07 16:03

Kallelse Till Gothenburg Cheer Ones Årsmöte 22/9-2014

 

Var: Bravidas lokaler, Alfagatan 8, Mölndal

När: Måndagen den 22 September kl 19.00

Hur: Buss 751, 753 eller 186 till hållplats Jolengatan eller idrottsvägen

 

Dagordning

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

            b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

                 räkenskapsåret.

 1. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 3. Fastställande av medlemsavgifter.
 4. Fastställande av verksamhetsplan.
 5. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
 6. Presentation av valberedningens förslag
 7. Val av

a)      föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)      6 ledamöter till föreningens styrelse för en tid av 1 år;

c)      Två suppleanter till föreningens styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d)     Revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)      tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

13.  Övriga frågor.

 

 

 

Hjärtligt välkomna!

Tony Anderbecken, ordförande GCO


Nyhetsarkiv
RM/SM inställt 2020-03-27 13:28
Vill du bli tränare?2020-03-13 11:23
Juluppvisning 8/122019-11-12 12:30
GCO Årsmöte 20192019-09-09 08:12
Summercamp Vecka 262019-03-29 14:51
Träna med Wildcats2019-02-08 13:28
GCO Årsmöte2018-09-10 12:52
Tryout2018-08-10 10:44
Tryout information2018-06-19 11:46
EM 2018 2018-06-19 11:05
GCO 2018/20192018-05-08 10:13
SM/RM 20172017-05-30 15:45
Viktiga datum2017-03-06 21:46
Juluppvisning2016-10-30 16:52
RM/SM 21-22 maj2016-05-23 23:05
Sommaruppvisning 15/52016-05-05 12:49
Juluppvisning 13/122015-11-09 20:22
Sponsring2015-11-04 23:22
Publikrekord2015-05-18 20:39
Följa VM hemifrån2015-04-20 23:01
2015-03-21 11:09
2015-03-21 11:08
Terminsstart 20152014-12-21 15:22
SM och RM 20152014-11-06 11:12
DM Södra 20152014-10-12 11:00
Årsmöte 20142014-09-07 16:03
SM/RM 20142014-05-19 17:08
GCO cheercamp 2014!2014-05-19 16:02
 
Vi tackar våra sponsorer!