SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Välkommen till Gothenburg Cheer One

GCO är en av de ledande föreningarna inom cheerleading i Sverige och har tävlat i sporten i över 20 år med mycket fina resultat.


Idag är vi över 600 medlemmar i vår förening och vi lägger stor vikt vid god laganda och jobbar långsiktigt genom att bygga upp våra lag underifrån. Hos GCO finner du ett lag som passar dig oavsett vilken nivå du befinner dig på! I dagsläget så har vi 21 olika lag, allt från barnlag till tävlingslag.


 

Uppdatering gällande träning
2021-01-23 08:34
Göteborgs stad har nu meddelat att från och med onsdag den 10/2 öppnar de hallarna för aktiva födda 2002 och senare. Det innebär att GCO kommer starta upp verksamheten för alla i dessa åldrar från och med 10/2. 

Vi baserar vårt beslut på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer utvecklingen varje dag. Besluten är även tagna i samråd med Svenska Cheerleadingförbundet och Riksidrottsförbundet. Vi har även tagit fram ett verksamhetsprotokoll inför träning. Ni finner det här. 

Följande gäller för respektive åldersgrupp: 

För aktiva födda tidigare än 2002: 
All inomhusträning är inställd till och med 21/2. Därefter kommer Göteborgs stad och Folkhälsomyndigheten komma med nya beslut. 

För aktiva födda 2002 och senare: 
Vi startar nu igång våra träningar igen men kommer göra vissa anpassningar i träningsschema. 
Mer info om detta kommer från respektive lags tränare. 

Vi ber även alla se över hur de transporterar sig till träningarna och undvika transport som innebär risk för smitta, tex samåkning med flera utanför familjen eller kollektivtrafik. 

Som tidigare nämnt är det nu också viktigare än någonsin att man stannar hemma om man känner sig det minsta sjuk. Vi ser också att man är hemma två dagar efter man blivit frisk. 

Viktigt att poängtera är att varje individs situation är unik. Allmäntillstånd eller sjukdomshistorik i den närmaste omgivningen kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om huruvida ni vill medverka på träningarna. Glöm dock inte att anmäla frånvaro som vanligt. 

Dessa riktlinjer kan komma att ändras snabbt om Folkhälsomyndighetens råd ändras. 
Vi uppdaterar här på hemsidan löpande vid förändringar. 

Vid frågor eller funderingar hör gärna av er till info@gco.nu eller respektive lags tränare

Juluppvisning 2020 inställd
2020-11-01 10:10
På grund av rådande situation med coronaviruset är juluppvisning inställd. 
Mer information om terminsavslutning kommer från respektive tränare.
Uppdatering gällande träning i GCO
2020-10-30
På grund av de lokala restriktionerna (läs mer här) som gäller från den 29/10 till den 19/11 kommer GCO att göra vissa förändringar under perioden. 
Vi baserar vårt beslut på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer utvecklingen varje dag. Besluten är även tagna i samråd med Svenska Cheerleadingförbundet och Riksidrottsförbundet.

För aktiva födda tidigare än 2005: 
All träning är inställd till och med 19/11 

För aktiva födda 2005 och senare: 
Vi har fortfarande träningar men vi kommer anpassa vårt träningsschema och dra ner på träningstiderna och antal träningar. Mer info om detta kommer från respektive lags tränare. 
Då cheerleading är en kontaktsport kommer vi även lägga mer fokus på de individuella delarna i sporten så som, volter, styrka, kondition, hopp etc, och ingen tid på bygg. 
Vi ber även alla se över hur de transporterar sig till träningarna och undvika transport som innebär risk för smitta, tex samåkning med flera utanför familjen eller kollektivtrafik. 

Som tidigare nämnt är det nu också viktigare än någonsin att man stannar hemma om man känner sig det minsta sjuk. Vi ser också att man är hemma två dagar efter man blivit frisk. 

Viktigt att poängtera är att varje individs situation är unik. Allmäntillstånd eller sjukdomshistorik i den närmaste omgivningen kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om huruvida ni vill medverka på träningarna. Glöm dock inte att anmäla frånvaro som vanligt. 

Dessa riktlinjer kan komma att ändras snabbt om Folkhälsomyndighetens råd ändras. 
Vi uppdaterar här på hemsidan löpande vid förändringar. 

Vid frågor eller funderingar hör gärna av er till info@gco.nu eller respektive lags tränare

Vänligen
Styrelsen
GCO
Nordic All Level Championships inställt
2020-09-19 10:12
På grund av rådande restriktioner är Nordic All Level Championships instället. Tävlingen skulle arrangerats den 5-6 december i Partille Arena.

GCO Årsmöte 2020
2020-09-14 08:00
Kallelse Till Gothenburg Cheer Ones Årsmöte 28/9-2020

 

Var: Eitech lokaler, Reningsverksgatan 8, Västra Frölunda ELLER via Teams (digitalt)

OBS Mer info om huruvida mötet blir fysiskt eller digitalt skickas senast två dagar innan årsmötet till de som är anmälda.

När: Måndagen den 28 September kl 18.00

Anmälan: Ni anmäler er här

 

Dagordning

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista.

6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

                 räkenskapsåret.

7.     Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.     Fastställande av medlemsavgifter.

10.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a) Behandling av förslag på nya stadgar.

12.   Val av

a)  Föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)  6 ledamöter till föreningens styrelse för en tid av 1 år;

c)  Två suppleanter till föreningens styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d)  Revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)  Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

13.  Övriga frågor.

 

Hjärtligt välkomna!

Anne-Kathrine Kalmlund, ordförande GCOValberedningens förslag


Ordförande:

Anne Kathrine Kalmlund, (1 år)

 

Styrelseledamöter:

Christina Jarlegren (1 år)

Lena Lewerentz (1 år)

Malin Lundberg (2 år)

Christian Berndtsson (1 år)

Linus Idermark (2 år)

Mikael Reidal (2 år)

 

Suppleanter:

Camilla Dinov

Hanna Söderberg

 

Revisor:

Sven Knutson

 

Revisorssuppleant:

Annelie Olsson

 

Valberedning:

Erik Wikström (Sammankallande)

Ulrika Nordborg

Ida Knudsen


Årsmöteshandlingar finns tillgängliga en vecka innan. Vid intresse maila info@gco.nu

 
Vi tackar våra sponsorer!