Välkommen till Gothenburg Cheer One

GCO är en av de ledande föreningarna inom cheerleading i Sverige och har tävlat i sporten i över 20 år med mycket fina resultat.


Idag är vi cirka 400 medlemmar i vår förening och vi lägger stor vikt vid god laganda och jobbar långsiktigt genom att bygga upp våra lag underifrån. Hos GCO finner du ett lag som passar dig oavsett vilken nivå du befinner dig på!


 

Testa på cheerleading!
2018-02-08 11:57
Fredagen den 23/2 och Lördagen den 24/2 erbjuder vi olika pass för att testa på cheerleading.
Information hittar ni här!

Kallelse Till Gothenburg Cheer Ones Årsmöte 25/9-2017
2017-09-10 17:37

 

Var: Eitech lokaler, Reningsverksgatan 8, Västra Frölunda

När: Måndagen den 25 September kl 19.00

Hur: Buss 92 eller 93 till Hults bro.

 

Dagordning

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

            b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

                 räkenskapsåret.

 1. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 3. Fastställande av medlemsavgifter.
 4. Fastställande av verksamhetsplan.
 5. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
 6. Presentation av valberedningens förslag
 7. Val av

a)      föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)      6 ledamöter till föreningens styrelse för en tid av 1 år;

c)      Två suppleanter till föreningens styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d)     Revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)      tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

13.  Övriga frågor.

 

 

 

Hjärtligt välkomna!

Tony Anderbecken, ordförande GCO


Valberedningens förslag till styrelse säsongen 2017-2018

 

Ordförande:

Tony Anderbecken

 

Ledamöter:

Christina Nilsson

Lena Lewerentz

Jennifer Berne

Christian Berndtsson

Ulrika Nordborg

Malin Lundberg

 

Suppleanter:

Anne-Kathrine Kalmlund

Linus Idermark

 

Revisor:

Sven Knutson

 

Revisorsuppleant:

Annelie Olsson

 

Valberedning:

Lotta Anderbecken (sammankallande)

Pernilla Axhorn

Erik Wikström

Länk till anmälan extragymnastik
2017-09-05 09:42
Nu har anmälan till de extra gymnastikträningana öppnats anmäl er snabbt då antalet platser  är begränsade. 

https://sportadmin.se/hemsida/form/form2.asp?F={CC7ED7A9-793D-4F96-B839-C10F5BFC3C72}
SM/RM 2017
2017-05-30 15:45
I helgen avgjordes årets RM/SM i Luleå. Vi kom hem med fina placeringar och vi är så stolta över våra lag och tränare: 
Dream4 - Guld
Kittens - 5a
Cats - Guld
Jags - Silver
Cheetahs - 5a
Lynx - 7a
Cougars - 4a
Bobcats - Silver 
Wildcats - Guld

Viktiga datum
2017-03-06 21:46
Lördagen den 8:e april, USA-genrep. Se Team Sweden Allgirl, Team Sweden Junior och Cougars innan de åker over there och tävlar. Bonusframträdande av Leopards.

Söndagen den 14:e maj. Sommaruppvisning. Hela GCO family bjuder på show.

Aktiviteten, Mölndal gäller. Mer info när det närmar sig.
 
Vi tackar våra sponsorer!