Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen till Gothenburg Cheer One

GCO är en av de ledande föreningarna inom cheerleading i Sverige och har tävlat i sporten i över 20 år med mycket fina resultat.


Idag är vi över 600 medlemmar i vår förening och vi lägger stor vikt vid god laganda och jobbar långsiktigt genom att bygga upp våra lag underifrån. Hos GCO finner du ett lag som passar dig oavsett vilken nivå du befinner dig på! I dagsläget så har vi 21 olika lag, allt från barnlag till tävlingslag.


 

GCO Årsmöte 2020
2020-09-14 08:00
Kallelse Till Gothenburg Cheer Ones Årsmöte 28/9-2020

 

Var: Eitech lokaler, Reningsverksgatan 8, Västra Frölunda ELLER via Teams (digitalt)

OBS Mer info om huruvida mötet blir fysiskt eller digitalt skickas senast två dagar innan årsmötet till de som är anmälda.

När: Måndagen den 28 September kl 18.00

Anmälan: Ni anmäler er här

 

Dagordning

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista.

6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

                 räkenskapsåret.

7.     Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.     Fastställande av medlemsavgifter.

10.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a) Behandling av förslag på nya stadgar.

12.   Val av

a)  Föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)  6 ledamöter till föreningens styrelse för en tid av 1 år;

c)  Två suppleanter till föreningens styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d)  Revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)  Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

13.  Övriga frågor.

 

Hjärtligt välkomna!

Anne-Kathrine Kalmlund, ordförande GCOValberedningens förslag


Ordförande:

Anne Kathrine Kalmlund, (1 år)

 

Styrelseledamöter:

Christina Jarlegren (1 år)

Lena Lewerentz (1 år)

Malin Lundberg (2 år)

Christian Berndtsson (1 år)

Linus Idermark (2 år)

Mikael Reidal (2 år)

 

Suppleanter:

Camilla Dinov

Hanna Söderberg

 

Revisor:

Sven Knutson

 

Revisorssuppleant:

Annelie Olsson

 

Valberedning:

Erik Wikström (Sammankallande)

Ulrika Nordborg

Ida Knudsen


Årsmöteshandlingar finns tillgängliga en vecka innan. Vid intresse maila info@gco.nu

Uppdatering gällande träning i GCO från 14/6
2020-06-12 08:54

Svenska Cheerleadingförbundet och Riksidrottsförbundet har i samråd med ansvariga myndigheter lättat på restriktionerna för idrotten från den 14/6. Läs mer här.


Efter att restriktionen emot närkontakt tas bort den 14 juni, bör begränsat voltande och byggande / stuntande kunna genomföras enligt följande:
  • Använda fasta stuntgrupper på max 5 personer.
  • Vi undviker att prova nya grupper under en träning, som gör att vi tvingas rotera utövare så att fler får närkontakt.
  • Vi bygger enbart säkra moment som inte kräver pass.
  • Vi håller avstånd mellan de olika stuntgrupperna
  • Vi undviker pyramider där det krävs närkontakt mellan fler utövare och fler stuntgrupper.
För att minska antal personer i lokalen anpassar vi vårt träningsschema. Information om förändring kring detta kommer från respektive lags tränare. Vi ber även att föräldrar inte väntar i träningslokalen för att minimera antal personer i lokalen samtidigt.

Som tidigare nämnt är det nu också viktigare än någonsin att man stannar hemma om man känner sig det minsta sjuk. Vi ser också att man är hemma två dagar efter man blivit frisk. 

Viktigt att poängtera är att varje individs situation är unik. Allmäntillstånd eller sjukdomshistorik i den närmaste omgivningen kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om huruvida ni vill medverka på träningarna. Glöm dock inte att anmäla frånvaro som vanligt. 

Dessa riktlinjer kan komma att ändras snabbt om Folkhälsomyndighetens råd ändras. 
Vi uppdaterar här på hemsidan löpande vid förändringar. 

Vid frågor eller funderingar hör gärna av er!

Vänligen
Styrelsen
GCO
Sommaruppvisning 10/5 Inställd
2020-04-09 08:03
På grund av rådande situation med coronaviruset är sommaruppvisningen den 10/5 inställd. 
Mer information om terminsavslutning kommer från respektive tränare. 
RM/SM inställt
2020-03-27 13:28
Idag kom informationen om att RM/SM är inställt, klicka här för att komma till informationen ifrån Svenska cheerleadingförbundet. 

Detta är såklart jättetråkigt men vi har full respekt för beslutet. 
Ni kommer få vidare information ifrån tränare ifrån respektive lag gällande resterande av säsongen, fram tills dess tränar vi på enligt senaste träningschemat. 

Uppdatering gällande träning i GCO
2020-03-24 08:15
Vi i GCOs styrelsen har idag 23/3, tagit ett beslut att återuppta våra träningar från och med onsdagen den 25/3, dock med en del riktlinjer och förändringar (se längre ner). 
Vi baserar vårt beslut på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer utvecklingen varje dag. 

För att minska antal personer i lokalen kommer vi anpassa vårt träningsschema och dra ner på träningstiderna och antal träningar. Mer info om detta kommer från respektive lags tränare. Vi ber även att föräldrar inte väntar i träningslokalen för att minimera antal personer i lokalen samtidigt. Då cheerleading är en kontaktsport kommer vi även lägga mer fokus på de individuella delarna i sporten så som, volter, styrka, kondition, hopp etc, och mindre tid på bygg. 

Som tidigare nämnt är det nu också viktigare än någonsin att man stannar hemma om man känner sig det minsta sjuk. Vi ser också att man är hemma två dagar efter man blivit frisk. 

Viktigt att poängtera är att varje individs situation är unik. Allmäntillstånd eller sjukdomshistorik i den närmaste omgivningen kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om huruvida ni vill medverka på träningarna. Glöm dock inte att anmäla frånvaro som vanligt. 

Dessa riktlinjer kan komma att ändras snabbt om Folkhälsomyndighetens råd ändras. 
Vi uppdaterar här på hemsidan löpande vid förändringar. 

Vid frågor eller funderingar hör gärna av er!

Vänligen
Styrelsen
GCO
 
Vi tackar våra sponsorer!