Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen till Gothenburg Cheer One

GCO är en av de ledande föreningarna inom cheerleading i Sverige och har tävlat i sporten i över 20 år med mycket fina resultat.


Idag är vi cirka 550 medlemmar i vår förening och vi lägger stor vikt vid god laganda och jobbar långsiktigt genom att bygga upp våra lag underifrån. Hos GCO finner du ett lag som passar dig oavsett vilken nivå du befinner dig på! I dagsläget så har vi 20 olika lag, allt från barnlag till tävlingslag.


 

Juluppvisning 8/12
2019-11-12 12:30

Varmt välkomna till GCOs juluppvisning söndagen den 8 december i Lundbystrandshallen, Norra Älvstranden.

Som vanligt bjuds det på fantastiska uppträdanden av alla våra lag. Möjlighet att vinna fina priser i lotteriet och köpa gofika i vårt café. 

 

Det kommer att hållas två uppvisningar en kl 14 och en kl 17, insläpp 30 minuter innan resp uppvisning. Förköp av biljetter säljes i entrén från kl 11.30. Entré 50:-. Välkomna!

GCO Årsmöte 2019
2019-09-09 08:12
Kallelse Till Gothenburg Cheer Ones Årsmöte 23/9-2019

 

Var: Eitech lokaler, Reningsverksgatan 8, Västra Frölunda

När: Måndagen den 23 September kl 19.00

Hur: Buss 92 eller 93 till Hults bro. 

 

Dagordning

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista.

6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

                 räkenskapsåret.

7.     Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.     Fastställande av medlemsavgifter.

10.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.   Val av

a)  Föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)  6 ledamöter till föreningens styrelse för en tid av 1 år;

c)  Två suppleanter till föreningens styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d)  Revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)  Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

13.  Övriga frågor.

 

Hjärtligt välkomna!

Anne-Kathrine Kalmlund, ordförande GCOValberedningens förslag


Ordförande:
Anne-Kathrine Kalmlund

Styrelseledamöter:
Christina Jarlegren
Lena Lewerentz
Malin Lundberg
Jennifer Berne
Christian Berndtsson

Linus Idermark

Suppleanter:
Mikael Reidal

Camilla Dinov


Revisor:
Sven Knutson

Revisorssuppleant:
Annelie Olsson

Valberedning:
Erik Wikström (Sammankallande)
Ulrika Nordborg

Hanna Söderberg

 


Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget finns tillgängliga. Vid intresse maila info@gco.nu 


Sommaruppvisning 12/5, Aktiviteten Mölndal
2019-04-23 21:26
Sommaruppvisningen detta år kommer även vara genrep inför RM och SM för de lag som ska tävla där. Det kommer som vanligt bjudas på fantastiska uppträdanden av alla våra lag. Möjlighet att vinna fina priser i lotteriet och köpa gofika i vårt café. 
Det kommer att hållas två uppvisningar en kl 14 och en kl 17, insläpp 30 minuter innan resp uppvisning. Förköp av biljetter säljes i entrén från kl 11.30. Entré 50:-. Välkomna!
Summercamp Vecka 26
2019-03-29 14:51
Nu finns anmälan ute för GCO Summercamp vecka 26.

Träna med Wildcats
2019-02-08 13:28
Ta chansen att träna med Wildcats på deras läger första helgen i mars.

Mer info finner ni på vår sida "Extra-träning".


 
Vi tackar våra sponsorer!