SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Välkommen till Gothenburg Cheer One

GCO är en av de ledande föreningarna inom cheerleading i Sverige och har tävlat i sporten i över 20 år med mycket fina resultat.

 

Idag är vi över 600 medlemmar i vår förening och vi lägger stor vikt vid god laganda och jobbar långsiktigt genom att bygga upp våra lag underifrån. Hos GCO finner du ett lag som passar dig oavsett vilken nivå du befinner dig på! I dagsläget så har vi 22 olika lag, allt från barnlag till tävlingslag.

 

På vårt instagramkonto gcofamily får ni inblick i vår verksamhet. HÄR kan du följa oss!

 

Save the date Cheer One Summer Fun
2023-03-17 11:39

11-13 augusti 2023 kommer vårt årliga sommarläger Cheer One Summer fun att äga rum.

 

Spara datumet, mer information samt anmälan kommer senare i vår!

Eliteutvecklingslag
2022-11-27 21:16

För dig som vill satsa på Cheerleading & drömmer om att nå Elite nivå kommer vi till våren starta upp ett eliteutvecklingslag. Syftet med laget är att förbereda dig som aktiv för träning på elitenivå inom vår idrott.
Laget kommer träna 1 gång varannan vecka med fokus på stunt, pyramider & tossar. Utöver cheerleading träning kommer du även få övriga moment att öva på utanför cheerleadingen för att stärka dig som atlet.

Krav: Du måste vara minst 13 år & gå i ett av föreningens level 3 lag.

Träning: Varannan måndag (jämna veckor) 18-20 i Berghalla Sporthall

Tränare: Hanna Delin & Alice Carlson
Avgift: 350:-/termin


Första träningen sker 23 Januari 2023!   

 

Anmälan öppnar den måndagen den 28 november och du hittar den HÄR!

Juluppvisning 2022
2022-10-25 14:49
 
Nu är vår föreningsbutik öppen!
2022-09-27 14:26

Mellan 27/9 - 11/10 är vår shop öppen och det går att beställa lagtröja (endast tävlingslag), föreningströja, shorts, ryggsäck och gympapåse. Klicka här för att komma till beställningssidan där ni även hittar mer info såsom som priser och annat.

 

Vid frågor om storlekar, kontakta respektive tränare. Vi övriga frågor kontakta oss på info@gco.nu

 

 

GCO Årsmöte 2022
2022-09-12 08:51

Kallelse Till Gothenburg Cheer Ones Årsmöte 26/9-2022

 

Var: Digitalt via teams

När: Måndagen den 26 September kl 18.00

Anmälan: Ni anmäler er här

 

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.


2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.


3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.


4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


5. Fastställande av föredragningslista.


6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.


7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.


8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.


9. Fastställande av medlemsavgifter.


10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 
verksamhets-/räkenskapsår.


11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.


12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.


13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller 
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit 
med i kallelsen till mötet.

 

Hjärtligt välkomna!

Anne-Kathrine Kalmlund, ordförande GCO

 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga en vecka innan. Vid intresse maila info@gco.nu

 

 

Valberedningens förslag

 

Ordförande:

 

Anne Kathrine Kalmlund

Omval (1 år)

 

 

Styrelseledamöter:

 

Christina Jarlegren

(valdes på 2 år 2021)

Lena Lewerentz

(valdes på 2 år 2021)

Malin Lundberg

Omval (2 år)

Christian Berndtsson

(valdes på 2 år 2021)

Linus Idermark

Omval (2 år)

Mikael Reidal

Omval (2 år)

 

 

Suppleanter:

 

Anna Mallet

Nyval (1 år)

Robin Ternrud

Omval (1 år)

 

 

Revisor:

 

Sven Knutson

Omval (1 år)

 

 

Revisorssuppleant:

 

Annelie Olsson

Omval (1 år)

 

 

Valberedning:

 

Erik Wikström (Sammankallande)

Omval (1 år)

Camilla Dinov

Omval (1 år)

Maria Valo

Omval (1 år)

 
Vi tackar våra sponsorer!