Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Ansvariga
Vi har 3 ansvariga i föreningen som arbetar med operativa frågor för att utveckla vår förening. 
Har du några frågor som rör verksamheten är du välkommen att höra av dig till nedan personer. 

Sportchef & Sektionsansvarig level 3-6 - Sofie Lewerentz
Sektionsansvarig level 1 & 2 - Johanna Karlsson
Sektionsansvarig träningslag - Adeline Nilsson
Styrelsen
Gothenburg Cheer One´s styrelse består idag av 9 medlemmar. Styrelsen har flera möten under året och arbetar med strategiska frågor. Har du frågor gällande ngt som rör styrelsen kan du kontakta vår ordförande, se mejl nedan. 

Ordförande               Anne-Kathrine Kalmlund   
Vice ordförande         Christina Nilsson
Kassör                      Lena Lewerentz              
Ledamot                   Malin Lundberg
Ledamot                   Jennifer Berne
Ledamot                   Linus Idermark
Ledamot                   Christian Berndtsson
Suppleant                 Mikael Reidal
Suppleant                 Camilla Dinov

Valberedning
Erik Wikström, sammankallande
Hanna Söderberg
Ulrika Nordborg
Stadgar
Föreningens stadgar: stadgarGCO.20120514.pdf 
Föreningens verksamhetsberättelse 2017/2018: Verksamhetsberättelse20180630.pdf »
Föreningens verksamhetsberättelse 2016/2017: Verksamhetsberättelse20170630.pdf »
 
Vi tackar våra sponsorer!