SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

GCO policy & regler
Vi vill i vår förening och inom sporten, cheerleading, skapa en god stämning där alla kan trivas. Visa din tränare och dina lagkamrater respekt genom att:
 • Alla ska behandlas lika och acceptera varandras olikheter. Alla i gruppen fyller en viktig funktion. Det är viktigt att du som aktiv uppmuntrar dina lagkamrater på ett positivt sätt och därmed bidrar till att bygga en god laganda. Det skall vara kul att träna!
 • Ta tag i problemet tidigt och ta hjälp av din tränare eller någon annan i föreningen om det behövs. 
 • Du som aktiv är förebild för dina lagkamrater och det är viktigt att du tar detta seriöst. Var en bra kompis!
 • Använd ett vårdat språk. Vi accepterar inte svordomar eller dåligt uppförande.
 • Kom i tid till träningar och andra aktiviteter. 
 • Följa de regler som finns så vi kan träna framgångsrikt och säkert tillsammans. 
När du representerar Gothenburg Cheer One samt vår sport, tänk att: 
 • Bruk av alkohol, droger och tobak är förbjudet. 
 • Uppvisa ett sportsmannamässigt beteende. 
 • Använda ett vårdat språk.
Säkerhet i samband med träning och tävling
Klädsel
 • Du ska ha träningskläder som är lämpliga för sporten. 
 • Ej glansigt, halkigt material.
 • Inga dragkedjor eller knappar som kan fastna eller göra skada.
 • Cheerskor
 • Håret ska vara ordentligt uppsatt, bort från ansiktet. 
 • Naglar får inte nå över fingertoppen.
 • Smycken och piercings ska vara avtagna. 
 • Om du vill pierca dig, hör först med din tränare så att det inte påverkar träning och tävling. Detta gäller även tatueringar. Om du är osäker på vad som gäller, fråga din tränare. 
Träning
 • Endast tränare instruerar.
 • Mobiltelefoner ska vara avstängda eller på ljudlös.
 • Tystnad under utförande av moment. 
 • Utför endast moment din tränare godkänt.
 • Skador uppkomna vid utförande av sporten utanför träning och utan tränares uppsyn täcks inte av försäkringen. 
 • Träna aldrig cheerleading utan din tränare. Skaderisken kan vara stor om man inte har goda säkerhetsrutiner vid utförande. Detta är våra tränare speciellt utbildade för. 
Om våra regler inte efterlevs eller om man motarbetar föreningens syfte, på ett sådant sätt att fortsatt träning medför obehag eller säkerhetsrisk för andra medlemmar, förbehåller vi oss rätten att uppsäga enskild persons placering i våra lag. 
GCO’s policy mot sexuella trakasserier
Syftet med denna policy, handlingsplan och kontrakt är att motverka och förebygga trakasserier på grund av könstillhörighet och sexuella trakasserier.

· Inom GCO skall ingen känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning.

· Inom GCO accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller könsdiskriminering.

· Cheerleading är en fysisk sport där utövandet kräver att aktiva och tränare är fysiskt nära varandra. Det är viktigt att detta inte blandas ihop med sexuella trakasserier.

 

RIKTLINJER

GCO tar tydligt ställning mot sexuella övergrepp. Föreningen arbetar förebyggande mot sexuella övergrepp och kränkande behandling av barn och unga. Alla ledare ska förberedas på att våga se, våga fråga och våga agera vid oro för att barn far illa.

Sexuella trakasserier är när en person blir utsatt för kränkande behandling eller bemötande av sexuell natur, som kränker den utsattas värdighet och/eller personliga integritet. Ett exempel på sexuella trakasserier kan vara när en person blir utsatt för fysisk beröring eller kommentarer som personen ifråga själv upplever som kränkande. Avgörande är den utsattes upplevelse.

Det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp, genom kunskapshöjning kring kroppsligs integritet, könsnormer och övergrepp, ska beskrivas tydligt i föreningens policy.

Ledare skall vara tydliga med hur det skapas en trygg miljö både på och utanför mattan. Ledare passar därför på att tydliggöra vikten av kroppslig integritet både på och utanför mattan och visar vägen med ett ledarskap som är tydligt med var de egna kroppsliga gränserna går, liksom barnens.

I samband med Tränar-KickOff hålls en utbildning för ledare för att på det sättet utveckla arbetet att förebygga sexuella trakasserier inom föreningen. Detta kommuniceras även till föräldrarna.

Nytillkomna tränare, ideella ledare, föräldrar som är med på resor samt anställda och externa tränar-resurser signerar ett kontrakt gällande föreningens arbete mot sexuella trakasserier. Detta för att säkerställa att de har tagit del av, och respekterar, föreningens integritetspolicy.

Varje nyrekryterad ledare, anställd eller förälder som är med på resor lämnar in utdrag ur belastningsregistret (BEGÄRAN OM UTDRAG från belastningsregistret för föreningar m.m., PM 442.14 Ver. 2015-11-16/5) till av styrelsen utsedd person.

 

 

GCO’s HANDLINGSPLAN VID SEXUELLA TRAKASSERIER


Om sexuella trakasserier ägt rum

Felet begås alltid av den som trakasserar. Den utsatta har rätt att reagera på och agera mot sådant som denna anser är kränkande. Några sätt för den utsatta är:

· Markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån eller be någon om hjälp.

· Tala med någon i sin omgivning som man har förtroende för om vad som har inträffat.

· Skriv ner allt om vad som har hänt. Datum, klockslag och vad som hände. Namn på ev vittne.

· Har trakasserierna varit av så allvarlig art att de kan misstänkas vara av brottslig karaktär görs en anmälan vid lokal polismyndighet.

 

ÅTGÄRDER VID SEXUELLA TRAKASSERIER

När trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier har skett ska följande vara vägledande i den kommande hanteringen:

· Snabbhet

· Information från alla inblandade

· Diskretion

· Uppföljning 

 
Vi tackar våra sponsorer!